Η Mélanie Joly (ετών 37) άσκησε την δικηγορία σε δύο μεγάλα γραφεία, μέσω υποτροφίας απέκτησε μεταπτυχιακό στο δημόσιο δικαίο, υπήρξε εισαγγελέας, διατέλεσε διευθύνων σύμβουλος σε εταιρία δημοσίων σχέσεων, ίδρυσε ένα πολιτικό φόρουμ για 25 έως 35 ετών, συμμετείχε ως μέλος διοικητικών συμβουλίων σε αρκετά μουσεία και έγραψε ένα βιβλίο.
Ο Αριστείδης Μπαλτάς (ετών 73) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και έχει διατριβή στη Θεωρητική Φυσική.