Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά τη χορηγία, ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου ευρωπαϊκών θεμάτων «Νew Europe», λίγες ημέρες μετά την σύλληψη τριών δημοσιογράφων στην Ελλάδα, οι Βρυξέλλες επιβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) επιχορήγησε ένα έργο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016.
Έκθεση του 2017 που δημοσιεύτηκε από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών, είναι επιφορτισμένη με την διεξαγωγή θεμάτων μετανάστευσης και ασύλου, καθώς και την πολιτική για τα σύνορα και την ασφάλεια. Στις 30 Απριλίου η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών δημοσίευσε μια έκθεση στην οποία περιγράφεται η ανάπτυξη και η εφαρμογή της δικής της στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης, με βάση τη μεθοδολογία που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, δύο περιπτώσεις απάτης που συνδέονται με ορισμένες παρατυπίες, παραδόθηκαν στην OLAF για έρευνα, ενώ η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών συνέχισε να παρέχει πληροφορίες. Η συγκεκριμένη χορηγία, ύψους 52 εκατομμυρίων ευρώ, δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ελέγχου από τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών και δεν υπόκειται στη διαδικασία αυτή λόγω του ότι η Επιτροπή διαχειρίζεται τις επιχορηγήσεις έκτακτης βοήθειας με διαφορετικό τρόπο.
Προκειμένου να επιτηρήσει τα έργα που έχουν λάβει την εν λόγω χορηγία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο το έργο εκτελείται στην πραγματικότητα σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια. Έτσι, επισκέφθηκε αυτό το συγκεκριμένο έργο σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες-στο τέλος του 2016 και στα μέσα του 2017 – για να διαπιστώσει εάν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών εστίασης με τις οποίες υπήρχε συμβόλαιο, παρείχαν τρόφιμα σε αιτούντες άσυλο σε στρατόπεδα και hot spots.
«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) δεν μπορεί να διατυπώσει περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο για να προστατεύσει την εχεμύθεια των συνεχιζόμενων και των ενδεχόμενων επακόλουθων ερευνών και των επακόλουθων δικαστικών διαδικασιών. Το γεγονός ότι η OLAF εξετάζει το ζήτημα δεν σημαίνει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα που εμπλέκεται έχει διαπράξει παρατυπία ή απάτη. Η OLAF σέβεται πλήρως το τεκμήριο της αθωότητας», αναφέρει το γραφείο Τύπου της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα «New Europe».