Αυξημένες χρεώσεις για αναλήψεις από τα ΑΤΜ άλλης τράπεζας από αυτήν που είναι ο πελάτης ισχύουν από τη Δευτέρα 22 Ιουλίου. Αν οι καταναλωτές κάνουν ανάληψη από διαφορετική τράπεζα από αυτή που έχουν τα χρήματά τους θα πληρώσουν αυξημένες χρεώσεις.

Πριν από τις αλλαγές ίσχυε η εξής προμήθεια για τις αναλήψεις από ΑΤΜ: Από 1,2 ευρώ έως 1,4 ευρώ ανεξαρτήτως του ποσού που γινόταν ανάληψη.

Από σήμερα, όμως, ισχύουν τα εξής:

  • Έως 250 ευρώ: 1,3 ευρώ έως 1,6 ευρώ
  • Άνω των 250 ευρώ: 1,6 ευρώ έως 2,2 ευρώ

Η αύξηση φτάνει το 80%. Μάλιστα, οι αυξήσεις είναι αποτέλεσμα της εναρμόνισης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με ό,τι ισχύει στην Ευρωζώνη, καθώς δεν υπάρχει, πλέον, διαφορά όταν γίνεται ανάληψη από Έλληνα σε μία χώρα της Ευρωζώνης στο ΑΤΜ είτε γίνεται ανάληψη εντός της χώρας. Γίνεται στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.