Αν ένα πράγμα έγινε σαφές μετά από έξι χρόνια κρίσης είναι, προφανώς το ότι το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας απέτυχε. Η χώρα πρακτικά χρεοκόπησε. Γιατί συνέβη αυτό; Ποιες στρεβλώσεις οδήγησαν σε αυτή την κατάρρευση; Και πώς θα έπρεπε να μοιάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας σήμερα, για να βγούμε από την κρίση, και να έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη;

Η διαΝΕΟσις ανέθεσε σε μια ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, με συντονιστή τον καθηγητή του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του εποπτικού συμβουλίου της διαΝΕΟσις Πάνο Τσακλόγλου, την εκπόνηση μιας μελέτης με τριπλό στόχο: Να χαρτογραφήσει τα δομικά αίτια της κρίσης, να καταγράψει και να αξιολογήσει όσα έχουν γίνει στα έξι χρόνια των μνημονίων και, κυρίως, να επισημάνει τις μακροοικονομικές προτεραιότητες και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να φτάσει η χώρα σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. 


Πηγή:dianeosis.org