Η ανεργία ολοένα και αυξάνεται στη χώρα μας, όμως υπάρχουν και εξαιρέσεις με κλάδους που δείχνουν πρόθεση να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας το 2016, όπως ο κλάδος της Πληροφορικής.
Παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, για το 2016, ο αριθμός των απασχολουμένων είναι πιθανό να αυξηθεί στα τμήματα Πωλήσεων, ΙΤ/Τεχνολογίας και Marketing, με την πρόθεση προσλήψεων να διαμορφώνεται σε 54,9%, 29,6% και 27,6% αντίστοιχα. Ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες, όπως προκύπτει από την έρευνα τάσεων HR και μισθών της Randstad, η οποία, αν και επιβεβαιώνει ότι πάνω από το 80% των εταιρειών επηρεάστηκαν από την οικονομική κατάσταση το 2015, εντοπίζει πιθανά σημάδια ανάκαμψης και κινητικότητα σε επίπεδο προσλήψεων.
Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος λόγος για νέες προσλήψεις το 2016 στις ελληνικές επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάγκη των εταιρειών για άτομα με νέες δεξιότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι η έρευνα διαπιστώνει ότι μόλις 15% των επιχειρήσεων δεν θα επηρεαστεί από την έλλειψη δεξιοτήτων το 2016. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό, και συγκεκριμένα 85% των εταιρειών, θα έρθει αντιμέτωπη με την έλλειψη εργατικού δυναμικού με τις κατάλληλες δεξιότητες.
Για αυτόν τον λόγο άλλωστε οι επιχειρήσεις δηλώνουν προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν αυτές τις ελλείψεις με μέτρα, όπως αυξήσεις μισθών και παροχών, ώστε να διατηρήσουν ή και να προσελκύσουν ταλέντα.