Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος συνεδρίασε σήμερα και ομοφώνως αποφάσισε:
1. Να συνεχιστεί ο διάλογος με την Πολιτεία επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
2. Να αναθέσει στην Διαρκή Ιερά Σύνοδο την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από Ιεράρχες, Νομικούς, Εμπειρογνώμονες και Εκπροσώπους του Εφημεριακού Κλήρου για την μελέτη των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ο καρπός της οποίας θα υποβληθεί στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος προς τελική έγκριση.
3. Να εμμείνει στο υφιστάμενο καθεστώς μισθοδοσίας των Κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σε μια προσπάθεια να ξεπεράσει τις αντιδράσεις, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατέφυγε στην τακτική του στρίβειν… δια της Επιτροπής. Οι ιεράρχες αποδέχτηκαν τη δημιουργία επιτροπής αλλά έθεσαν βέτο στο μισθολογικό καθεστώς των ιερέων. Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γραφειο του Πρωθυπουργού, το οποίο απάντησε με ανακοίνωση.
Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου:
«Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος κατέληξε ομοφώνως στην απόφαση να συνεχιστεί ο διάλογος Πολιτείας – Εκκλησίας στα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ως εκ τούτου, η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση Σχεδίου Νόμου, στο πλαίσιο του Κοινού Ανακοινωθέντος της 6ης Νοεμβρίου, που αποτελεί ένα ιστορικό βήμα για τον εξορθολογισμό των σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους.
Το Σχέδιο Νόμου θα τεθεί σε γνώση της Ειδικής Επιτροπής της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, πριν κατατεθεί στη Βουλή.
Το δε καθεστώς της μισθοδοσίας των εκκλησιαστικών λειτουργών, αποτελεί –σε κάθε περίπτωση- ευθύνη και απόφαση της Πολιτείας».
Το σχέδιο νόμου (είναι άραγε ήδη έτοιμο;) θα κινείται στο πλαίσιο της Συμφωνίας που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, ενώ ο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους (και κερδίζει πόντους στο εσωκομματικό του ακροατήριο) δηλώνοντας ότι για την μισθοδοσία των κληρικών αποφασίζει η Πολιτεία.