1 Shares

Δείτε πως ληστεύουν και διατηρούνται στην εξουσία! Ως και 3.000 ευρώ έκαστος χρωστούν στην εφορία περισσότεροι από δυο εκατομμύρια φορολογούμενοι, φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πρόκειται για την τσακισμένη μεσαία τάξη που από νοικοκυραίοι που είχαν τακτοποιημένες τις οφειλές τους και ήταν συνεπείς, έχουν χτυπηθεί αλύπητα και έρχονται αντιμέτωποι ακόμη και με κατασχέσεις. Η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, ο ΕΝΦΙΑ, η μείωση αφορολόγητου ορίου έχουν δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα.
Γράφει η Gillian Rothchild
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:
– οι φορολογούμενοι με παλαιές οφειλές προς την εφορία, δηλαδή οφειλές που είχαν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, και οι οποίοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου στους 993.743
– οι φορολογούμενοι με νέες φορολογικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που έχουν δημιουργηθεί εντός του τρέχοντος έτους και οι οποίοι χρωστούν έως 3.000 ευρώ ανέρχονταν στο τέλος Σεπτεμβρίου στους 1.322.900. Με βάση τα παραπάνω περίπου 2,3 εκατ. φορολογούμενοι εμφανίζονται να έχουν οφειλές προς την εφορία έως 3.000 ευρώ.
Για να αποφύγουν την επιβολή κατασχέσεων εναντίον τους οι περισσότεροι φορολογούμενοι καταφεύγουν στη λύση των ρυθμίσεων τμηματικής εξόφλησης: πρόκειται για την δυνατότητα μιας πάγιας ρύθμισης των 12 ή 24 δόσεων ενώ αρκετοί πληρώνουν στο δημόσιο ταμείο όποιο ποσό μπορούν προκειμένου να μην ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εναντίον τους από το δικαστικό τμήμα της εφορίας στην οποία υπάγονται.
Όσοι δεν ρυθμίζουν και δεν πληρώνουν και χρωστούν πάνω από 500 ευρώ για περισσότερους από δυο μήνες συνήθως βρίσκονται αντιμέτωποι με κατασχέσεις, που είναι και το βασικό μέτρο αναγκαστικής είσπραξης που εφαρμόζει η εφορία.
Τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που εφαρμόζει η εφορία είναι τα εξής:
– η έκδοση ηλεκτρονικού κατασχετηρίου για την αυτόματη απόδοση στο δημόσιο ταμείο των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών του δημοσίου. Με την ηλεκτρονική επίδοση του κατασχετηρίου οι τράπεζες δεσμεύουν τα τραπεζικά υπόλοιπα και τα μεταφέρουν ηλεκτρονικά στο δημόσιο
– η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, κατά κύριο λόγο ακινήτων. Ο προϊστάμενος της φορολογικής υπηρεσίας προχωρά στην εγγραφή προσημείωσης που αποτελεί το πρώτο βήμα για την έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού για την αναγκαστική πώληση του ακινήτου
– η έκδοση κατασχετηρίου στα χέρια τρίτων, όπως είναι οι μισθωτές ή οι προμηθευτές του οφειλέτη. Ο μισθωτής λαμβάνει έγγραφη εντολή προκειμένου να αποδίδει το μίσθωμα στο δημόσιο ταμείο, όπως άλλωστε θα πρέπει να κάνει ο προμηθευτής επιχείρησης που χρωστά.
Για προεκλογικούς λόγους, η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγμάτευση για δύο παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο: τη θέσπιση νέας γενικευμένης ρύθμισης για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία, και τη μείωση του ΕΝΦΙΑ από το επόμενο έτος για όσους έχουν πολύ μικρής αντικειμενικής αξίας ακίνητη περιουσία.
Στο πρώτο μέτωπο, αναμένεται πράσινο φως των θεσμών για δυο παρεμβάσεις: τη θέσπιση νέας έκτακτης ρύθμισης με πολλές δόσεις, ακόμη και πάνω από 100, στην οποία θα μπορούν να μπουν όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως της πηγής του εισοδήματός τους. Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να ενταχθούν μόνο παλιές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, δηλαδή οφειλές έως και το τέλος του 2017.
Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του τρέχοντος έτους.
Η δεύτερη παρέμβαση που ζητείται είναι βελτιώσεις στον νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και οφειλέτες για παράδειγμα που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Παζάρι, γίνεται από την κυβέρνηση με τους θεσμούς και για το εύρος της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος. Στόχος της είναι η μεσοσταθμική μείωση του φόρου κατά 10% αλλά με την επικέντρωση όλης της ελάφρυνσης σε όσους έχουν πολύ μικρής αντικειμενικής αξίας ακίνητη περιουσία (π.χ. έως 100.000 ευρώ).
Η μείωση που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση αφορά την εφαρμογή ενός συντελεστή έκπτωσης επί του τελικού φόρου ο οποίος θα είναι αντιστρόφως ανάλογος της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας του ιδιοκτήτη. Σε κάθε περίπτωση, στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι και πάλι οι μεσαίοι ιδιοκτήτες, καθώς δεν θα δουν το 2019 ούτε ένα ευρώ έκπτωση σε σχέση με όσα πληρώνουν φέτος.
Πηγή:kourdistoportocali.gr