Την πρόταση του Ποταμιού για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών παρουσίασε, στον Πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση, ο Σταύρος Θεοδωράκης.
Η πρόταση διαπνέεται από πέντε βασικούς άξονες σύμφωνα με τους οποίους η νομοθεσία οφείλει να προβλέπει:

  • Περισσότερα κανάλια
  • Περισσότερους εργαζόμενους
  • Περισσότερα χρήματα στα δημόσια ταμεία
  • Περισσότερη διαφάνεια ως προς την προέλευση των χρημάτων που επενδύονται στην τηλεόραση

Αναλυτικά η πρόταση, όπως παρουσιάστηκε στον πρόεδρο της Βουλής Νίκο Βούτση:
Περισσότερες επιλογές (στην ενημέρωση και τον πολιτισμό)
Πέντε προτάσεις για την τηλεόραση:
1. Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.
2. Η θητεία του είναι απολύτως ορισμένη χωρίς παρατάσεις.
Ανοιχτή διαδικασία αδειοδότησης έως 10 τηλεοπτικών σταθμών.
Οι άδειες έχουν δεκαετή ισχύ και δίνονται μετά από διαγωνισμό που διενεργείται από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης με όρους και προϋποθέσεις που θέτει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.
Οι αιτούντες άδεια θα πρέπει να πληρούν εκτός από τις οικονομικές προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
Η στελέχωση του σταθμού, ο αριθμός των εργαζομένων, οι άξονες του προγράμματος του και η παραγωγή – και το κόστος παραγωγής – ελληνικού προγράμματος, είναι ανάμεσα στα κριτήρια που εξετάζει το ΕΣΡ.
3. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Δημόσιο (προμηθευτές του δημοσίου και εργολάβοι δημοσίων έργων) δεν μπορεί να μετέχουν στη μετοχική σύνθεση εταιρειών που κατέχουν τηλεοπτικούς σταθμούς.
4. Κάθε αδειοδοτούμενος καταβάλλει εφάπαξ 10 εκατομμύρια ευρώ ενώ παράλληλα θεσπίζεται ετήσιο τέλος χρήσης συχνότητας και το οποίο θα αντιστοιχεί σε 2% των ακαθάριστων ετήσιων εσόδων του σταθμού.
5. Κάθε έτος διενεργείται έλεγχος των βασικών οικονομικών και ποιοτικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Οι σταθμοί είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν στοιχεία που θα αποδεικνύουν τη βιωσιμότητά τους και τη συμμόρφωσή τους στο νόμο. Η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η εξυπηρέτηση τυχόν τραπεζικού δανεισμού, οι δεσμεύσεις για την παραγωγή ελληνικού προγράμματος καθώς και η συνεπής καταβολή μισθών στους εργαζόμενους, είναι ανάμεσα σε αυτά που εξετάζονται κάθε χρόνο. Μη συμμόρφωση με αυτές τις υποχρεώσεις επιφέρουν άμεση ανάκληση της άδειας μετά από απόφαση του ΕΣΡ.
Σ’ αυτό το πλαίσιο το Ποτάμι υπενθυμίζει τι συμβαίνει σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.