Στην έκθεση αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων του νέου νόμου αναφέρεται ότι τα έσοδα του κράτους από τις επενδύσεις μπορεί να φθάσουν το 1,45 δισ. ευρώ την περίοδο 2016-2031, οπότε είναι το καταληκτικό εκτιμώμενο έτος παροχής των κινήτρων.
Ένα μέρος από τα έσοδα του 1,45 δισ. προέρχεται από τον υπολογισμό εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα 15 χρόνια.

 Πηγή: thepressproject.gr