Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Μαρινόπουλος υπέβαλε αίτηση πτώχευσης (άρθρο 106Β), έπειτα από το ναυάγιο της συμφωνίας με τον Σκλαβενίτη. Η αίτηση στο άρθρο 106Β του πτωχευτικού κώδικα προβλέπει εξυγίανση εν λειτουργία με προστασία από τους πιστωτές. 
Ενδεχόμενη πτώχευση της Μαρινόπουλος αναμένεται να έχει τραγικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, όπως επιβεβαιώνουν και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, που δημοσιεύτηκαν προ ημερών.
Η Μαρινόπουλος με βάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2014, εκτός από σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζει και το οποίο επισημαίνει ξεκάθαρα ο ορκωτός ελεγκτής στην έκθεση του, απειλεί να τινάξει στον «αέρα» δεκάδες συνεργαζόμενες εταιρείες – προμηθευτές, εταιρείες ακινήτων και logistic, προκαλώντας «τρύπα» στην ελληνική οικονομία 1,2 δισ. ευρώ με πολλαπλάσιες όμως – στην πραγματικότητα – επιπτώσεις.
Το ύψος των τραπεζικών δανείων του Ομίλου ανέρχεται στα 446 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις του σε προμηθευτές φτάνουν στα 750,6 εκατ. ευρώ. Το 2014 η εταιρεία περιόρισε τις ζημιές της από τα 61,1 εκατ. ευρώ το 2013 στα 5 εκατ. ευρώ ζημιές.
Και μπορεί ο Όμιλος να παρουσιάζει εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις ύψους 469 εκατ. ευρώ, όμως αυτές προέρχονται από συνδεδεμένες με τον Όμιλο, επιχειρήσεις.
Η οικονομική κατάσταση της Μαρινόπουλος είναι εξαιρετικά δύσκολη καθώς αν η εταιρεία και η μητρική της δεν αναχρηματοδοτήσουν τα υφιστάμενα δάνεια του Ομίλου και παράλληλα δεν εξασφαλίσουν και επιπρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψουν τις τρέχουσες και μελλοντικές κεφαλαιακές ανάγκες του Ομίλου, τότε δεν έχει την ικανότητα να συνεχίσει την δραστηριότητα της.
Επίσης την ίδια χρονιά ο Όμιλος συνέχιζε να λαμβάνει βραχυχρόνια αλλά και ομολογιακά δάνεια, ενώ προχώρησε και στην σύναψη συμβάσεων sale and lease back με την Εθνική Πανγαία για 7 ακίνητα της Μαρινόπουλος έναντι 96 εκατ. ευρώ αλλά και την Πειραιώς Best Lease δύο συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για αντίστοιχα ακίνητα συνολικού ποσού 4 ερκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2014 ο βραχυχρόνιος δανεισμός της Μαρινόπουλος ανέρχόταν σε 37,2 εκατ. ευρώ (30,3 εκατ. ευρώ στην Εθνική και 6,1 εκατ. ευρώ σατην Alpha Bank). Βέβαια το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου είναι υποθηκευμένα.
Τον Μάρτιο του 2015 η Μαρινόπουλος προχώρησε σε συμφωνία με την Alpha Bank για την αναχρηματοδότηση των δύο ομολογιακών της δανείων ύψους 50 εκατ. ευρώ, για την επέκταση της αποπληρωμής των δανείων έως των Οκτώβριο του 2019. Μάλιστα δύο μήνες αργότερα η Μαρινόπουλος σύναψε βραχυχρόνιο δανεισμό με την Εurobank 7 εκατ. και 1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Τον Απρίλιο του 2015 ο Όμιλος προχώρησε στην εξαγορά δύο αλυσιδών σουπερμάρκετ (Αριάδνη και Κρόνος) έναντι 6 εκατ. ευρώ και 11 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, παρά την κακή χρηματοοικονομική της κατάσταση.
«Αν σκάσει η Μαρινόπουλος, θα είναι σαν να έχει χαθεί η μισή επένδυση του Ελληνικού», τόνισαν στελέχη της αγοράς που εμφανίστηκαν πλήρως απογοητευμένα σχετικά με το μέλλον της γνωστής αλυσίδας.