Όσοι χρησιμοποιούμε καθημερινά e-mail για την δουλειά μας θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι απαραίτητη η συχνή αλλαγή του password.
Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγουμε την παραβίαση του e-mail μας και την διοχέτευση προσωπικών μας πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Ένα ισχυρό password είναι σαν μια κλειδαριά ασφαλείας. Μπορεί να μην αποτρέψει την εισβολή, αλλά τουλάχιστον θα την καθυστερήσει. Και αν κάθε μήνα το αλλάζουμε, μπορεί και να την γλιτώσουμε στο τέλος.
Μην βαριέστε λοιπόν.
Δείτε τώρα σε αυτό το site, αν έχει παραβιαστεί κάποιος από τους λογαριασμούς των e-mail σας: https://haveibeenpwned.com/