Διεξάγεται πλήρης έρευνα σχετικά με αναφορές θρόμβων αίματος σε άτομα που έλαβαν το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης στη Δανία όπου ένα άτομο πέθανε. Ορισμένα άλλα κράτη μέλη έχουν επίσης σταματήσει τον εμβολιασμό με αυτό το εμβόλιο.

Επί του παρόντος δεν υπάρχει ένδειξη ότι ο εμβολιασμός προκάλεσε αυτές τις καταστάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται ως παρενέργειες με αυτό το εμβόλιο. Η θέση της επιτροπής ασφάλειας του EMA PRAC είναι ότι τα οφέλη του εμβολίου συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων που συνδέονται με αυτό και το εμβόλιο μπορεί να συνεχίσει να χορηγείται ενώ διεξάγεται διερεύνηση περιπτώσεων θρομβοεμβολικών επεισοδίων. PRAC ήδη επανεξετάζει όλες τις περιπτώσεις θρομβοεμβολικών επεισοδίων, και άλλων καταστάσεων που σχετίζονται με θρόμβους στο αίμα, ανέφερε μετά τον εμβολιασμό με COVID-19 Εμβόλιο AstraZeneca.

Ο αριθμός των θρομβοεμβολικών συμβάντων σε εμβολιασμένα άτομα δεν είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που παρατηρείται στον γενικό πληθυσμό. Από τις 10 Μαρτίου 2021,  είχαν αναφερθεί 30 περιπτώσεις  θρομβοεμβολικών επεισοδίων μεταξύ περίπου 5 εκατομμυρίων ατόμων που εμβολιάστηκαν με το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Περισσότερα για το φάρμακο

Το εμβόλιο COVID-19 Το AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου του κορανοϊού 2019 (COVID-19) σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Το COVID-19 προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2. Το εμβόλιο COVID-19 Το AstraZeneca αποτελείται από έναν άλλο ιό (της οικογένειας του αδενοϊού) που έχει τροποποιηθεί ώστε να περιέχει το γονίδιο για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης από το SARS-CoV-2. Το εμβόλιο COVID-19 AstraZeneca δεν περιέχει τον ίδιο τον ιό και δεν μπορεί να προκαλέσει COVID-19.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες με το COVID-19 Vaccine AstraZeneca είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται μέσα σε λίγες ημέρες μετά τον εμβολιασμό.

Περισσότερα για τη διαδικασία

Η ανασκόπηση των θρομβοεμβολικών συμβάντων με το εμβόλιο της AstraZeneca διεξάγεται στο πλαίσιο ενός συστήματος ασφαλείας, με ένα επιταχυνόμενο χρονοδιάγραμμα. Θα ληφθούν πληροφορίες σχετικά με ένα νέο ή ελλιπώς τεκμηριωμένο ανεπιθύμητο συμβάν που πιθανώς προκαλείται από το φάρμακο και που απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

Η αναθεώρηση διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων Φαρμακοεπαγρύπνησης ( PRAC ) της EMA , την επιτροπή που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση ζητημάτων ασφάλειας για ανθρώπινα φάρμακα. Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος, το PRAC θα κάνει τις απαραίτητες συστάσεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την προστασία της υγείας των ασθενών.

Πηγή: ema.europa.eu