Σύμφωνα με πληροφορίες του Έθνους, το Υπουργείο Οικονομικών ετοιμάζει νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα ανοίγονται χωρίς προειδοποίηση τραπεζικές θυρίδες και θα δεσμεύεται το περιεχομένό τους για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα Ταμεία. Θα δεσμεύονται έτσι, μετρητά, έργα τέχνης και τιμαλφή.