Είναι μερικές στιγμές που δεν χωράνε λόγια και περιγραφές, η εικόνα μιλάει από μόνη της…
Όπως γίνεται για παράδειγμα με το παρακάτω video το οποίο δείχνει την προσπάθεια δύο ληστών να μπουν σε μία τράπεζα…
Δείτε και θα καταλάβετε…