Και όμως πρόκειται για τα ίδια άτομα πριν και μετά. Τί μεσολαβεί και έχουμε αυτή την τεράστια αλλαγή; Δυστυχώς, η χρήση ναρκωτικών ουσιών…
Δείτε πέντε διάσημους πώς κατέληξαν μετά την χρήση ναρκωτικών. Η διαφορά είναι εμφανής…
Δείτε το βίντεο
https://youtu.be/LNV4-ASTjVA